Pupillenarchief

 

Pupillenarchief Oranje Nassau gesticht

In de periode van 1893 tot plusminus 1945 is er een archief bijgehouden van de pupillen die aan het weeshuis waren toevertrouwd. Dit archief bestaat uit vier delen:

 
1)

De klapper. Dit is één boek. Hierin staan, in beginsel alfabetisch, alle kinderen vermeld die in bovengenoemde periode in het weeshuis werden opgenomen. Elk kind heeft een nummer dat verwijst naar de bladzijde in een stamboek. Als een kind niet in de klapper wordt vermeld dan is het vrijwel zeker niet opgenomen geweest. In het archief is er aldus ook geen verdere informatie te vinden.

2)

De 23 stamboeken ‘Inkomende kinderen’. Daarin staan per kind de belangrijkste gegevens – zoals naam, voornaam, geboortedatum, naam van vader en moeder (voorzover bekend), opnamedatum in het gesticht, soms enkele verdere gegevens zoals datum doopakte, reden van opname, schoolresultaten. De stamboeken tellen in totaal 5331 bladzijden, dus formeel zijn er niet méér kinderen geregistreerd. Soms zijn kinderen dubbel geregistreerd, omdat ze na vertrek uit het weeshuis later weer werden opgenomen.

3)

Enkele stamboeken ‘Uitgaande kinderen’. Daarin staan summier de redenen van vertrek uit het gesticht.

4)

Dossiers. Helaas zijn van lang niet alle kinderen dossiers bewaard gebleven. Het is niet onmogelijk dat vele oud-pupillen vóór of na de oorlog in het tehuis hun eigen dossier hebben weggehaald of meegekregen. De dossiers die bewaard zijn gebleven herbergen vaak vele aanvullende gegevens, zoals verzoeken van residenten of predikanten om kinderen op te nemen, verzoeken om gelijkstelling met Europeanen, rapporten, brieven van de pupillen zelf, etc.

Dit leerlingenarchief is in 2005 op film gezet en daardoor toegankelijker geworden. Deze filmset, en het origineel van het archief, is door de Yayasan Pa van der Steur in Jakarta geschonken aan het Koninklijk Instituut voor Taalkunde, Volkenkunde en Antropologie (KITLV) in Leiden. Inmiddels is het archief ondergebracht bij de Universiteit van Leiden. Het is mogelijk om ze daar te bekijken. Wie meer informatie hierover wil, kan contact opnemen met specialcollections@library.leidenuniv.nl

Voor ieder kind steeds hetzelfde project:
een liefdevolle opvoeding